Per 1 jan 2023 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Penningmeester Edwin Aerts stapt over naar de Raad van Advies. Ron Rijpert is zijn opvolger en stort zich enthousiast op het penningmeesterschap. Vanuit de Raad van Advies kan Edwin ons vanuit zijn expertise raad en adviezen m.b.t. juridische vraagstukken.

Anne Marie Geurts, vanaf de start lid van de Raad van Advies heeft ons helaas verlaten. Wij danken haar hartelijk voor alle betrokkenheid bij onze stichting. “Die blijft nog steeds groot, want de stichting streeft een geweldig doel na. Ik blijf de stichting zeker in haar ontwikkeling volgen en helpen waar ik kan.”